klimatsmarta radhus i brunnshög

klimatsmarta radhus i brunnshög

För att vi alla i Sverige ska kunna leva och verka i en miljö som under lång tid är hållbar och förnuftigt exploaterad kommer Solbjer Bostads AB i största möjliga mån bidra till detta genom sitt engagemang i vårt boende. De klimatsmarta radhusen som byggs av Solbjer Bostads AB blir s.k. plusenergihus och passar familjer som lever ett modernt aktivt liv. Det ska vara enkelt att bo bra och riktigt klimatsmart.
Text för knapp i sidhuvud:Bofakta Kv. solbjer (PDF)Bofakta Kv. solbjer (PDF)

Det ska vara enkelt att bo bra och riktigt klimatsmart.