Det skall vara enkelt att bo bra och riktigt klimatsmart!

Vi bygger plusenergihus med låga driftkostnader, solceller, ultralåg fjärrvärme, god arkitektur och klimatsmarta lösningar. "Kvalité skall genomsyra hela bostaden i allt från tekniska installationer till inredningsdetaljer".

Låga driftkostnader

Solceller

Klimatsmart

"Kvalité skall genomsyra hela bostaden i allt från tekniska installationer till inredningsdetaljer".

"Kvalité skall genomsyra hela bostaden i allt från tekniska installationer till inredningsdetaljer".

För att vi alla i Sverige ska kunna leva och verka i en miljö som under lång tid är hållbar och förnuftigt exploaterad kommer Solbjer Bostads AB alltid i största möjliga mån bidra till detta genom sitt engagemang i vårt boende.
Text för knapp i sidhuvud:FörsäljningsbroschyrFörsäljningsbroschyr

Det ska vara enkelt att bo bra och riktigt klimatsmart.